ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

Գործունեության ոլորտը՝ Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում

Կազմակերպության անվանումը՝ ՎԱՀԱԳՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ, ԳՈՐԻՍ ԳՈՐԻՍ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 90000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Այո

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 10-01-2023թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

Ադմինիստրատոր` համակարգի

Լրացուցիչ տեղեկատվություն