ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ՝ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

Գործունեության ոլորտը՝ Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ

Կազմակերպության անվանումը՝ «ԱԼՅԱՍԿԱ ՌԵԶՈՐԹ»

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՀՐԱԶԴԱՆ ԾԱՂԿԱՁՈՐ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 95000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Այո

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 23-12-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ