ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

.ԳՈՐԾԱՎԱՐ-ՕԳՆԱԿԱՆ

Գործունեության ոլորտը՝ Սպասարկման այլ ծառայություններ

Կազմակերպության անվանումը՝ «ԱՐՄ ԼԵԳԱԼ ԳՐՈՒՊ ՍԱՆ» ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԼՈՌՈՒ, ՎԱՆԱՁՈՐ ՎԱՆԱՁՈՐ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 68000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Այո

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 21-11-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

փաստաթղթաշրջանառության ապահովում, հաճախորդների սպասարկում, իրավախորհրդատվություն

Լրացուցիչ տեղեկատվություն