ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ

Գործունեության ոլորտը՝ Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում

Կազմակերպության անվանումը՝ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՏՈՒՆ

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՀՐԱԶԴԱՆ ԾԱՂԿԱՁՈՐ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 100000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

Զբաղվածության տեսակը՝ Ժամանակավոր,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Այո

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 24-10-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ