ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱՂԲԱՀԱՆՈՂ ԲԱՆՎՈՐ

Գործունեության ոլորտը՝ Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

Կազմակերպության անվանումը՝ «ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՄ ՄԱՔՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԱՇՏԱՐԱԿ ԱՇՏԱՐԱԿ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 165000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ՏԱՐՐԱԿԱՆ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Այո

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 23-09-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

աղբահանության հետ կապված աշխատանքներ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն