ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

Գործունեության ոլորտը՝ Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում

Կազմակերպության անվանումը՝ ՊՐՈՖԻ ՄԵԴ

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ, ՋԵՐՄՈՒԿ ՋԵՐՄՈՒԿ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 100000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Այո

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 05-09-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

հյուրերի դիմավորում,գրանցում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն