ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱՄՐԱՆԱԳՈՐԾ

Գործունեության ոլորտը՝ Շինարարություն

Կազմակերպության անվանումը՝

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ԱԲՈՎՅԱՆ ԱԲՈՎՅԱՆ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 300000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 5 տարի

Կրթությունը՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Ոչ

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 25-08-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

Ամրանագործ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն