ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

.ԳՈՐԾԱՎԱՐ-ՕԳՆԱԿԱՆ

Գործունեության ոլորտը՝ Սպասարկման այլ ծառայություններ

Կազմակերպության անվանումը՝ ԱՐ-ՄՈԲԻԼ

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆԻ, ԱՐԱԲԿԻՐԻ ԱՐԱԲԿԻՐԻ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 130000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 1 տարի

Կրթությունը՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Ոչ

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 26-08-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

Գործավար-օգնական անվտանգության ղեկավարի

Լրացուցիչ տեղեկատվություն