ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱՄՐԱԿԱՊՈՂ

Գործունեության ոլորտը՝ Մշակող արդյունաբերություն

Կազմակերպության անվանումը՝ ԱՐԵՎԱԿՆ

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՆԱԻՐԻԻ ՆՈՐ-ՀԱՃԸՆ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 3

Աշխատավարձը՝ 150000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Ոչ

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 12-08-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

նիստավորող

Լրացուցիչ տեղեկատվություն