ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

Գործունեության ոլորտը՝ Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

Կազմակերպության անվանումը՝ «ԱՐԱՐԱՏ» ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆ

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ, ՋԵՐՄՈՒԿ ՋԵՐՄՈՒԿ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 1

Աշխատավարձը՝ 100000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Այո

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 21-07-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

ճաշացուցակի կազմում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն