ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

Միասնական սոցիալական ծառայություն

ԱՂԲԱՀԱՆՈՂ ԲԱՆՎՈՐ

Գործունեության ոլորտը՝ Սպասարկման այլ ծառայություններ

Կազմակերպության անվանումը՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ «ԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՇԻՐԱԿԻ, ՄԱՐԱԼԻԿԻ ՄԱՐԱԼԻԿ

Աշխատատեղերի քանակը՝ 2

Աշխատավարձը՝ 150000 ՀՀ դրամ

Աշխատանքային պահանջներ

Նվազագույն մասնագիտական փորձը՝ 0 տարի

Կրթությունը՝ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Զբաղվածության տեսակը՝ Լրիվ,

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ Նորմալ

Լեզուների իմացությունը՝

Աշխատատեղը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ Ոչ

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 08-07-2022թ.

Աշխատանքային գործառույթներ

Աղբահանության աշխատանքներ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն